Rodo

Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz działając zgodnie Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wprowadziliśmy szereg zmian w dokumentacji wewnętrznej oraz zestaw reguł przy pracy z Państwa danymi osobowymi.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U Jamar z siedzibą przy ulicy Marianowskiej 8 w Tarnowie Podgórnym.

2. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Współpraca z nami lub korzystanie z naszych Serwisów  może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać. To dzięki nim możemy zaproponować Ci ceny niższe niż nasza konkurencja. Głównym celem jest realizacja umowy sprzedaży oraz jej dokumentowanie. Twoje dane z mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.  

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

- Twoja zgoda

- zawarta między nami umowa 

- obowiązek prawny

- prawnie uzasadniony interes

4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

- nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki

- podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe

- inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, firmy kurierskie

- organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami

6. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci:

- prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu 

- prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych

- jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

SPRAWDZONY PRODUKT - SZYBKA WYSYŁKA - GWARANCJA - POMOC DORADCÓW

DOBRY ZAKUP

Jakość potwierdzona wieloletnim doświadczeniem. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną gwarancją

BEZ UKRYTYCH KOSZTÓW

Dokonując u nas zamówienia masz pewność, że cena będzie niezmienna.

tel: 601 588 042

Chcesz wiedzieć więcej zadzwoń. Bezpłatne doradztwo.

FAKTURA VAT

Na wszystkie transakcje u nas wystawiamy fakturę VAT.

Copyright © 2016 JAMAR